Jak należy prasować koszule?

Mogłoby się wydawać, że prasowanie koszuli jest stosunkowo proste. Jednak wiele osób ma z tym problem i ich ubranie nawet po wyprasowaniu, nie prezentuje się zbyt dobrze. Jak zatem podejść do tego prawidłowo? Na samym początku zawsze warto upewnić się, czy koszula jest czysta. Jeśli bowiem jakieś zabrudzenie zostanie poddane wysokiej temperaturze może się utrwalić, […]